Handels og abonnementsbetingelser

Billedkunstner Majbrit Bartholdy

Svaldergade 1, 3550 Slangerup

Danmark.

Kontakt : onlinemalerskolen@gmail.com

Cvr:15012501

Produkter og tjenester udbydes af: Majbrit Bartholdy  www.Onlinemalerskolen.dk
Majbrit Bartholdy forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Brugsaftale:
Kurser der købes, er udelukkende henvendt til dig personligt og må kun benyttes af dig og din husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Det er heller ikke tilladt for dig, eller tredjepart, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Der må kun citeres  Som kunde er det dit ansvar at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Ved køb af onlineprodukt købes 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Majbrit Bartholdy.  Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre/se dem privat, udskrive worksheets og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Majbrit Bartholdy`s online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Der er ingen tilbagebetaling af abonnementer på onlineprodukter.

Salg og levering:

Der kan betales med Visa/Dankort – Mastercard.
Levering af online-materiale sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage. Levering sker ved adgang til download via link tilsendt i e-mail.

Fysiske produkter

Levering af øvrige produkter foregår oftest med Post Danmark, og sker oftest fra dag til dag efter registreret betaling, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 6-10 hverdage.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Garanti, reklamation og fortrydelsesret:
Varer som er skadet under forsendelse.

Tjek venligst altid dine varer ved modtagelsen. Hvis en vare er behæftet med synlige fejl og mangler, eller er blevet skadet under forsendelsen, skal du indenfor 24 timer eller senest indenfor førstkommende hverdag kontakte mig på onlinemalerskolen@gmail.com el. tlf. 47380738 så bytter jeg varen uden fragtomkostninger for dig.

Vær opmærksom på, at retten til at reklamere over synlige fejl/mangler eller skader på en vare bortfalder, hvis ovennævnte reklamationsfrist ikke overholdes.

Fortrydelsesret:
Du har 14 dages fortrydelsesret iflg. forbrugeraftaleloven på fysiske produkter
Betingelserne er følgende:

At varen returneres inden for 14 dage fra modtagelsen i ubrudt emballage og i samme stand som den er modtaget.

Returnering sker for din egen regning.

Dine penge sendes retur til det kontonummer du medsender inden for 30 dage.

Der er ingen returret på digitale produkter!

På Majbrit Bartholdy`s digitale produkter, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen.

Det er som udgangspunkt muligt og tilladt at se, høre, downloade (når dette er muligt) og udprinte onlinemateriale så ofte det ønskes. I tilfælde af at sitet nedlægges eller kontoen lukkes, vil der så vidt muligt gives forudgående besked om dette i god tid, så det er muligt at hente alle de ønskede data forinden.

Ved tilmelding til “liveevents, workshops, udstillinger, foredrag og kurser” er tilmeldingen bindende. Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelse, gives der ikke betaling retur. Ved afbud mere en 14 dage før afholdelse refunderes 50% af beløbet.

Garanti og reklamationsret:
Der er 6 måneders garanti på varer købt hos mig. Garantien gælder fra den dag, varen udleveres til kunden.

Garantien omfatter synlige eller skjulte produktionsfejl.

Ved synlige fejl forstås skader eller mangler på varen, som opdages umiddelbart efter modtagelsen.

Der skal reklameres senest indenfor 24 timer eller indenfor førstkommende hverdag.

Skader som opstår efter ibrugtagning og som kan henføres til en produktionsfejl, er omfattet af garantien.

Varer som efter ibrugtagning går i stykker, som følge af forkert håndtering eller fordi de på anden måde har lidt overlast, er ikke omfattet af garantien.

Du har 2 års reklamationsret, men hvis du reklamerer mere end 6 måneder efter dit køb, er det dog dig, der skal bevise, at fejlen eller manglen er opstået som følge af produktionsfejl.

Returadresse:
Majbrit Bartholdy

Svaldergade 1

3550 Slangerup

Abonnementsaftale: Filmklub m.m
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding, efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement, ved at logge ind på din konto og selv afbryde abonnementet, eller via den sidste faktura på abonnementet. Ved evt. manglende betaling , altså det ikke er muligt at trække penge fra din konto, forsøges der 2 gange mere med 2 dages mellemrum. Kan der stadig ikke trækkes på kontoen pålægges 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Efter 3 rykkerskrivelse overgår sagen til incasso.

Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Vi forbeholder os ret, til at lukke for adgang til medlemssites uden varsel i tilfælde af upassende adfærd f.eks. i diskussionsforum. I sådanne tilfælde refunderes et beløb svarende til prisen for det antal dage i den pågældende måned, der er betalt for.

Øvrigt:
Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Majbrit Bartholdy. Ved køb opnås udelukkende ret til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Hvis du køber undervisning i mit atelier, er der 1. måneds opsigelse senest fra d. 15 i en måned. Dvs. at melder du dig ud d. 15 marts ex. betales der også for april. og så slutter du d. sidste undervisningsdag i april og der trækkes ikke flere penge fra din konto.

 

Jeg underviser udfra egne erfaringer og kreativt virke igennem 40 år og min undervisning skal betragtes som hjælp ,støtte og inspiration, der stilles til rådighed, uden der dog  gives nogen form for garanti.